de gevolgen van wijzigingen in de AWBZ

de gevolgen van wijzigingen in de AWBZ

Met ingang van 2013 gelden er nieuwe regels voor de eigen bijdrage aan de bijzondere ziektekosten die via de AWBZ worden vergoed.

De veranderingen kunnen vervelende gevolgen hebben voor wie langdurige zorg (thuis of in een verzorgingstehuis) ontvangt en wel vermogen heeft, maar slechts een laag inkomen.

Ons notariskantoor legt u graag uit wat u kunt doen.

De AWBZ regelt dat Nederlanders automatisch verzekerd zijn tegen de hoge kosten van langdurige zorg thuis of in een verpleeg- of verzorgingstehuis. De AWBZ vergoedt de kosten van deze langdurige zorg. Om in aanmerking te komen voor dergelijke zorg heeft men een indicatie nodig en er is sprake van een verplichte eigen bijdrage.

Op 1 januari 2013 is een nieuw begrip in de AWBZ geïntroduceerd: de zogenaamde vermogensinkomensbijtelling.

Naast een inkomenstoets is nu ook sprake van een vermogenstoets. Met als resultaat dat voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ zorg wordt verhoogd. Voor personen die een vermogen hebben dat groter is dan het heffingsvrije vermogen in box 3 (€ 21.139 voor alleenstaanden en € 42.278 voor gehuwden/fiscale partners) geldt vanaf 1 januari een bijtelling die bestaat uit de eigen bijdrage. Deze verhoging komt boven op de vermogensrendementsheffing (een heffing die u nu al betaalt als u een vermogen heeft dat groter is dan de geldende vrijstellingen).

De vermogenstoets resulteert in betaling van een extra bijdrage van 8% van uw box 3 vermogen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie en van de vraag of u thuis of in een verzorgings- of verpleegtehuis de zorg ontvangt. Zo betaalt u de eerste zes maanden in een AWBZ-instelling een lage eigen bijdrage van minimaal € 152 en maximaal € 797,80 per maand. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.189,20 per maand.

Bijvoorbeeld ouderen met een beperkt inkomen, bijvoorbeeld alleen AOW, maar met een aanzienlijk box 3 vermogen (denk aan spaargeld, maar ook aan de verkoopopbrengst van de woning) die in een AWBZ-instelling worden opgenomen, zullen worden getroffen door de nieuwe regels. Het kan dus raadzaam het vermogen van box 3 te verkleinen.

Wat kunt u doen om het vermogen van box 3 te verlagen?

  • In uw testament laten opnemen dat uw kinderen hun erfdeel op kunnen eisen in het geval u opgenomen wordt in een AWBZ- instelling of thuis AWBZ – zorg nodig heeft;
  • Schenken: in contanten of een zogenaamde papieren schenking. Voordeel van een papieren schenking is dat u nog steeds de beschikking heeft over uw geld;
  • Een levenstestament laten opmaken. Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat in het geval u opgenomen wordt in een AWBZ instelling, de gevolmachtigde in staat is te schenken.

 

Uiteraard is iedere situatie verschillend en er dient maatwerk geleverd te worden.

Ons kantoor staat voor u klaar.

Heeft u vragen hierover, neemt u dan gerust contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.

Call Now Button